HEM        ÄNDAMÅL        STYRELSE        MEDLEM        AKTIVITETER        GALLERI        DONATIONER        LÄNKAR        KONTAKT
Aktiviteter
Onsdagen den 21 februari 2018, kl. 18.30
Aaron Isaac och hans tid - en inblick i det sena 1700-talets idévärld.
Talare: Stefan Wilhelm
Frihet. Både för individen och för diskriminerade grupper. Social rättvisa. Rationellt tänkande, vetenskap. Slutet av 1700-talet var en tid av snabb förändring, inte helt olik vår egen tid. 
 
Stefan Wilhelm, författare och journalist, har forskat kring den kulturella och politiska utvecklingen i Europa under den perioden. Hans senaste bok, ”Herr Aarons rike” tar avstamp i Aaron Isaacs öde då han som judisk hantverkare invandrade från Mecklenburg. Vilka opinioner mötte han i Sverige? Genom att sätta in Aaron Isaacs öde i ett större sammanhang får vi en spännande bild av en dramatisk tid.
 
Plats: Stockholm, plats meddelas efter anmälan 
senast den 16 februari till info@judvan.se eller 073-657 33 53
Säkerhetskontroll, medtag legitimation
 
Inträde: 50 kr. Gratis för medlemmar (som man kan bli på plats).
Årsavgiften är 200:- för enskild medlem, 300:- för familj
Plusgirokonto 75 40 36 – 2 www.judvan.se
Swish 123-4672408, uppge namn och till vad ni betalar! 
Alla är välkomna!
Mer information
INFO@JUDVAN.SE