HEM        ÄNDAMÅL        STYRELSE        MEDLEM        AKTIVITETER        GALLERI        DONATIONER        LÄNKAR        KONTAKT
Medlemsinformation

Medlemskap 

Anmälan om medlemskap skickas till info@judvan.se


Är Du redan medlem men har ej uppgivit e-postadress, ber vi dig göra  detta till info@judvan.se. Då kan vi spara portokostnader vid utskick av kommande aktiviteter.


Medlemsavgifter


Föreningens aktiviteter finansieras helt och hållet med medlemmarnas avgifter och någon annan utomstående finansiär finns ej. Våra utgifter är i huvudsak kostnader för;


  •      medlemsarrangemang
  •      utskick av information till medlemmar via e-post och brev
  •      annonser och i ringa omfattning administrativa kostnader


Allt arbete utförs på ideell grund och inga kostnader finns för styrelsens eller andra medlemmars arbetsinsats. Medlemmarnas vilja att betala årsavgiften är en förutsättning för att verksamheten ska kunna breddas  med fler intressanta och berikande evenemang.


Medlemsavgiften för år 2018 är 200:- kronor  för enskild medlem och 300:- kronor för familj.


Föreningens plusgiro: 75 40 36-2


Glöm inte att ange namn!


INFO@JUDVAN.SE